Avui, dia 16 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de l'Alimentació. Una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), coincidint amb la seva data de fundació, el 16 d'octubre de 1945. La finalitat d'aquest dia és conscienciar a tots els pobles del món sobre el problema alimentari mundial tanmateix, enfortir la solidaritat en la lluita contra la fam, la pobresa i la desnutrició.

L'anterior propòsit coincideix amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per assolir fins a l'any 2030, concretament l'ODS 2.

ODS 2: POSAR FI A LA FAM

L'objectiu que persegueix aquest capítol de l'Agenda 2030 és posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible posant el focus principal en els grups més vulnerables, com són la infància, les dones i les persones grans. Acabar amb la fam i totes les seves formes de malnutrició constitueix una de les grans fites a assolir més urgents i generalitzades en matèria de desenvolupament.

Un propòsit que darrere amaga unes dades alarmants, aquestes són algunes d'elles: Avui dia 1 de cada 9 persones no tenen suficient per menjar (al voltant de 815 milions de persones en el món), 821 milions pateixen desnutrició -la majoria d'aquestes són dones-, 155 milions de nens pateixen malnutrició crònica i poden patir els efectes del retard del creixement durant tota la seva vida. La malnutrició causa el 45% de les morts en els nens menors de cinc anys, 3.1 milions nens cada any.

Un dia com avui és molt necessari recalcar la importància d'aquest ODS en el panorama mundial, ja que la fam extrema i la desnutrició segueixen esdevenint un obstacle enorme pel desenvolupament sostenible. Causen que les persones siguin menys productives i més propenses a patir malalties, pel que no solen ser capaces d'augmentar els seus ingressos i millorar els mitjans de vida. Com s'ha apuntat anteriorment, al voltant d'uns 821 milions de persones pateixen desnutrició al món, la gran majoria d'elles es troben en països desenvolupats.

Les dades que s'han anunciat són dades inacceptables en el planeta Terra, ja que és capaç de produir prou per alimentar a tota la població. Les males pràctiques de recol·lecció i malbaratament d'aliments (més de 1.000 milions de tones d'aliments cada any) que contribueixen a l'escassetat d'aliments, juntament amb la degradació dels sòls, l'aigua i el medi ambient i, els efectes del canvi climàtic, són alguns dels factors que generen fam i pobresa. Tanmateix les guerres han afectat negativament a la disponibilitat d'aliments i han provocat la destrucció del medi ambient, que esdevé fonamental per a conrear cultius.

La tasca de posar fi a la fam de cara a l'any 2030 implica promoure pràctiques agrícoles sostenibles a través del suport als petits agricultors i l'accés igualitari a la terra, la tecnologia i els mercats. A més, es requereix la cooperació internacional per assegurar la inversió en la infraestructura i la tecnologia necessària per millorar la productivitat agrícola. Es necessita prop de 267.000 milions de dòlars per a invertir en zones rurals i urbanes i en protecció social, amb la finalitat que les persones amb menys recursos tinguin accés als aliments i l'oportunitat de millorar la seva qualitat de vida.

Resten deu anys per assolir l'Agenda 2030, cal unir forces entre països i empreses, institucions i particulars per obtenir sistemes alimentaris sostenibles i no deixar ningú enrere. Els ODS són de caràcter global, un món amb zero fam és una peça clau de la construcció d'un futur millor per a tots, influeix positivament en l'economia, la salut, l'educació i el desenvolupament social general. Des de les Nacions Unides es convida a la població a col·laborar al Moviment Mundial, participant en la iniciativa "El Repte de Fam Zero" (www.zerohungerchallenge.org).