El Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa se celebra cada any el 17 d'octubre. Aquesta data va ser reconeguda per les Nacions Unides l'any 1992 i es va marcar per a conscienciar el món sobre la necessitat d'erradicar la pobresa i la indigència arreu del món. Ahir va ser el Dia Internacional de l'Alimentació, data proclamada per la FAO que pretén conscienciar a tots els pobles del món envers el problema alimentari mundial. Aquestes dates recorden la situació de pobresa i la falta d'accés a una alimentació segura i adequada, dues qüestions interrelacionades que pateixen massa persones avui en dia i són de caràcter bàsic.

L'Agenda 2030 de les Nacions Unides vol no deixar ningú enrere i posar fi a la pobresa en totes les seves formes és el primer capítol dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

ODS 1: POSAR FI A LA POBRESA

Més de 700 milions de persones segueixen vivint en condicions d'extrema pobresa i lluiten per satisfer necessitats bàsiques, com la salut, l'educació, l'accés a l'aigua i sanejament, i un llarg etcètera.

La pobresa en xifres: 736 milions de persones viuen en un entorn de pobresa extrema, és a dir, l'11% de la població mundial viu en la pobresa extrema, o 1 de cada 10 persones en el món. Aproximadament 1.300 milions de persones viuen en la pobresa multidimensional (carències en els àmbits de salut, educació i nivell de vida). El 50% que viu en la pobresa són menors de divuit anys. El 80% de les persones que viuen amb menys d'1,90 dòlars diaris viuen a l'Àsia Meridional i Àfrica subsahariana. Actualment 30 milions de nens creixen pobres en els països més rics del món.

Erradicar la pobresa segueix sent un dels majors reptes de la humanitat. És innegable que en les últimes dècades hagut un progrés notable en la reducció de la pobresa, però a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 s'ha intensificat consideradament. Una investigació publicada per l'Institut Mundial d'Investigacions d'Economia del Desenvolupament de la Universitat de les Nacions Unides adverteix que les conseqüències econòmiques de la pandèmia mundial podrien incrementar la pobresa en tot el món fins a arribar a afectar a 500 milions de persones més.

La pobresa va més enllà de la falta de diners i recursos, és un dels obstacles per a gaudir d'una vida digna. Entre les seves manifestacions figuren la fam, la malnutrició, la falta d'un habitatge digne i l'accés limitat a serveis bàsics. Endemés comporta discriminació, exclusió social i atempta contra els drets humans.

L'Agenda 2030 proposa accions per erradicar la pobresa extrema com millorar la protecció social i la cobertura de les persones pobres i vulnerables, assegurant les mateixes oportunitats d'accés als serveis financers, als serveis bàsics i a tecnologies apropiades, a la propietat i el control de les terres i altres béns i als recursos naturals. Per a tot això es necessiten recursos, cooperació pel desenvolupament, marcs normatius i polítiques que tinguin en compte tanmateix les qüestions de gènere, ja que la majoria de les persones pobres són dones.

Acabar amb la pobresa és possible, segons l'economista Jeffrey Sachs, es necessita menys de l'1% dels ingressos anuals dels països més rics del món. És una qüestió global que implica la cooperació entre els agents dels sectors públic i privat, de la comunitat científica i acadèmica i de la societat civil, per a implementar la solució que ens interpel·la i obliga a tots com a éssers humans.