Avui, 24 de gener, se celebra el Dia Internacional de l'Educació. Una data proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides per conscienciar i celebrar el paper que l'educació exerceix en la pau i el desenvolupament.

El present propòsit coincideix amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per assolir fins a l'any 2030, concretament esdevé l'ODS 4.

ODS 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT

L'objectiu que persegueix aquest capítol de l'Agenda 2030 és garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat així com, promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots i totes.

Tot hi que la majoria d'habitants del món tenen accés a l'educació, aquesta educació ha d'ésser de qualitat. Sense una educació de qualitat, equitativa, inclusiva i amb oportunitats d'aprenentatge per a tothom, els països no aconseguiran trencar el cicle de pobresa en el que es troben milions de persones de totes les edats. D'aquí, la importància de visibilitzar un objectiu com aquest, l'educació tanmateix contribueix a reduir les desigualtats i a apropar-se a la igualtat de gènere. Una educació de qualitat és fonamental per promoure la tolerància entre les persones i la creació de societats més pacífiques.

L'educació en xifres: la matriculació en ensenyament primari dels països en desenvolupament ha assolit el 91%, però 57 milions de nens en edat d'escolarització primària segueixen sense assistir a l'escola. Més de la meitat dels nens i nenes que no estan matriculats a l'escola viuen a l'Àfrica Subsahariana. Tot i això, segons l'Institut d'Estadística de la UNESCO, entre l'any 2000 i 2012, el percentatge de nens en edat d'assistir a l'escola primària i que no estan escolaritzats ha disminuït del 40% al 22% a l'Àfrica Subsahariana i del 20% al 6% a l'Àsia Meridional. S'estima que el 50% dels nens i nenes que no assisteixen a l'escola primària viuen en zones afectades per conflictes. 617 milions de joves en tot el món, no disposen dels coneixements bàsics en aritmètica i d'un nivell mínim d'alfabetització.

Malgrat tot, les dones i les nenes constitueixen un dels grups que tenen més dificultats a l'hora d'accedir a l'educació. Aproximadament un terç dels països de les regions en desenvolupament no han aconseguit la paritat entre els gèneres en termes d'ensenyament primari. Especialment a l'Àfrica Subsahariana, Àsia Occidental i Oceania, les nenes segueixen tenint dificultats per a matricular-se tant a l'escola primària com en la secundària. Aquestes mateixes dificultats que se'ls hi presenten a nenes i dones es tradueixen en complicacions i falta de capacitació en el moment d'accedir al mercat laboral.

S'ha d'assegurar l'accés a una educació de qualitat a totes les persones, especialment dels grups vulnerables, a tots els nivells d'ensenyament, incloent-hi l'universitari i la formació professional. Per aconseguir-ho, és necessari disposar de personal docent qualificat, instal·lacions educatives adequades i inclusives i cooperació internacional.

El compliment d'altres ODS depenen en gran mesura d'aquest capítol de l'Agenda 2030, ja que amb l'educació és possible sortir de la pobresa, promoure estils de vida saludables, fomentar els drets humans, la igualtat de gènere i la pau, d'entre altres. En definitiva, tenir uns nivells de vida dignes i assolir el desenvolupament sostenible pel 2030.