Avui, 20 de març, amb l'entrada de la primavera, se celebra el Dia Internacional de la Felicitat. Aquesta data reconeix la rellevància de la felicitat i el benestar com aspiracions universals de l'ésser humà que, fou instituïda el 28 de juny de 2012 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'any 2015, quan l'ONU estableix els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a l'any 2030, ho fa per erradicar les problemàtiques que en l'actualitat estan pendents arreu del món. Una d'aquestes esdevé les desigualtats com a terme general i es troba relacionat directament amb el que representa el benestar i la felicitat.

És per això, que avui dediquem el post al propòsit de reduir les desigualtats arreu del món que, figura en el programa de l'Agenda 2030, com el capítol 10.

ODS 10: REDUIR LES DESIGUALTATS

L'objectiu que persegueix aquest ODS és reduir les desigualtats que es troben presents a tots els països del món i alhora, entre aquests. Tot i que la Declaració Universal dels Drets Humans recull que totes les persones som iguals, milions de persones en totes les parts del món pateixen discriminació per raó d'edat, sexe, discapacitat, ingressos, raça, classe, ètnia, origen, religió o altres condicions. A més a més, la diferència d'oportunitats no només es dóna entre persones sinó que també, entre països.

Les desigualtats en xifres: l'any 2016, el 22% dels ingressos globals fou rebut per l'1% superior, mentre que el 10% d'ingrés fou rebut pel 50% inferior. La desigualtat econòmica és impulsada en gran manera per la propietat del capital. Si les coses segueixen tal com fins al moment, l'1% més ric del món assolirà el 39% pel 2050. Les dones passen, de mitjana, el doble de temps en les feines domèstiques no remunerades, en comparació amb els homes. Les dones tenen el mateix accés als serveis financers que els homes en només el 60% dels països avaluats i a la propietat de la terra en només el 42% dels països. Uns 69 milions de nens i nenes menors de cinc anys moriran per causes desigualitàries en la seva majoria, prevenibles.

Per assolir la reducció de les desigualtats, l'Agenda 2030 proposa potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones. Augmentar els ingressos de les persones més pobres, facilitar la migració i aplicar el principi de tracte especial i diferencial en comerç pels països en desenvolupament. Tot això, s'aconseguirà eliminant legislacions i pràctiques discriminatòries així com, promovent polítiques adequades, especialment fiscals, salarials i de protecció social sobre les institucions i mercats mundials. Assegurar una major representació i intervenció dels països afectats en el procés d'adopció de decisions sobre els problemes mundials, amb el fi de què les solucions siguin més eficaces, dignes i responsables.

No és possible assolir la sostenibilitat del planeta si s'exclou a una part de la població o dels països. Si tots els ciutadans no tenen les mateixes oportunitats, visquin on visquin, de tenir una vida digna en tots els sentits.