Avui, dia 24 d'octubre, es commemora el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Aquest dia es va proposar des de les Nacions Unides amb el fi de conscienciar sobre les conseqüències negatives que tenen els efectes del canvi climàtic en el nostre planeta.

El canvi climàtic i l'escalfament global és una realitat que no entén de fronteres, esdevé un repte global. L'efecte hivernacle és un procés natural que permet a la Terra mantenir les condicions necessàries per abordar la vida. Actualment les emissions de gas d'efecte hivernacle es troben en el nivell més alt de la història, precisament l'any 2019 fou el segon any més calorós de tots els temps i va marcar el final de la dècada més calorosa (2010-2019) que s'ha registrat mai.

El canvi climàtic està afectat a tots els països de tot el món; alterant les economies nacionals, els nivells del mar estan pujant i els fenòmens meteorològics cada vegada són més extrems. D'aquí la importància de conèixer i lluitar per complir amb totes les fites que proposa l'ODS 13 de les Nacions Unides.

ODS 13: ACCIÓ PEL CLIMA

El Capítol 13 de l'Agenda 2030 fa referència directa a l'acció pel Canvi Climàtic i està intrínsecament relacionat amb els 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible restants de l'Agenda. El propòsit en aquest cas, és adoptar mesures urgents per a combatre la problemàtica mediambiental i els seus efectes, pel fet que és una conseqüència de l'activitat humana i està amenaçant la forma de vida de tots els individus de la Terra i el futur del planeta. Per a fer front a la problemàtica s'ha d'actuar immediatament, construint un món sostenible entre tots i per a tots.

L'efecte hivernacle és un procés natural que permet a la terra mantenir les condicions necessàries per abordar la vida: l'atmosfera reté part de la calor del sol; sense l'efecte hivernacle, la temperatura mitjana del planeta seria 18ºC sota zero. El problema ve quan les activitats de l'ésser humà, per exemple; l'augment exponencial de la població o la destrucció dels ecosistemes marins i terrestres, augmenten l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i aquesta, reté més calor de la necessària, provocant així que la temperatura mitjana del planeta augmenti i es produeixi el que popularment es coneix com a escalfament global.

L'augment del nivell del mar, els fenòmens meteorològics extrems, les onades de calor, séquies i inundacions, són algunes de les manifestacions del canvi climàtic, amb un profund impacte negatiu en les economies dels països i en les vides de les persones.

Per a combatre el canvi climàtic, l'Agenda 2030, incideix tant en la reducció dels efectes com en l'adaptació i l'alerta primerenca, sempre tenint especialment en compte als països més desafavorits i a les persones en situació de vulnerabilitat. Subratlla la importància de l'educació, sensibilització i capacitació humana i institucional i la inclusió de mesures pel clima en les polítiques dels països. El canvi climàtic és un dels principals desafiaments per a la sostenibilitat del planeta.

Es tracta d'una qüestió urgent per la qual no existeixen fronteres i és necessària una acció conjunta, tot i que fer front al canvi climàtic requereix molts recursos econòmics, el cost de no fer-ho seria molt més major, ja que el cost que podria tenir en els ecosistemes, en l'economia i en la vida de les persones podrien ser irreversibles.