Avui, 22 de març, se celebra el Dia Internacional de l'Aigua. El principal objectiu d'aquesta data és crear consciència a la població mundial sobre la importància de cuidar aquest líquid essencial per a la vida de tots els éssers humans i espècies del planeta Terra. El Dia Internacional de l'Aigua fou proclamat per l'ONU l'any 1992, en la Conferència de les Nacions Unides sobre medi ambient i desenvolupament, realitzada a Rio de Janeiro.

El present propòsit coincideix amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per arribar fins a l'any 2030, concretament l'ODS 6.

ODS 6: AIGUA NETA I SANEJAMENT

L'objectiu que persegueix aquest ODS és garantir la disponibilitat, la gestió sostenible i el sanejament de l'aigua per a tots i totes. L'accés a l'aigua, sanejament i higiene és un dret humà, però tot hi així, milers de milions de persones segueixen enfrontant-se a diari a nombroses dificultats per accedir a serveis tant elementals com aquest. Avui en dia, l'aigua està molt amenaçada pel creixement de la població mundial, les creixents demandes de la indústria i l'agricultura i, l'empitjorament dels impactes del canvi climàtic.

L'aigua en xifres: l'any 2015, el 71% de la població mundial, 5.200 milions de persones, tenia aigua potable administrada de manera segura, però 844 milions de persones d'arreu del món no tenien aigua potable bàsica. El 39% de la població mundial, 2,9 mil milions de persones, l'any 2015, tenia un sanejament segur, però 2,3 mil milions de persones encara no tenien un sanejament bàsic. A més a més, 892 milions de persones van practicar la defecació a l'aire lliure. El 80% de les aigües residuals s'aboca en vies fluvials sense tractament adequat. El món ha perdut el 70% de les seves zones humides naturals en l'últim segle.

Les malalties relacionades amb l'aigua i el sanejament segueixen estant entre les principals causes de mort en nens i nenes menors de cinc anys, més de 800 menors moren cada dia per malalties diarreiques associades a la falta d'higiene. L'Agenda 2030 vol assolir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, sanejament, higiene adequada i acabar amb la defecació a l'aire lliure. Millorant la qualitat de l'aigua al reduir la contaminació i les aigües residuals no tractades i augmentant el reciclatge i la reutilització. A més a més vol promoure l'eficiència en l'ús de l'aigua i la gestió integrada dels recursos hídrics i protegir i restaurar els ecosistemes relacionats amb l'aigua.

Per assolir-ho s'ha de prestar especial atenció a les necessitats de les persones en situacions vulnerables, ampliar la cooperació internacional i enfortir la participació de les comunitats locals en la gestió de l'aigua. Complir amb aquest objectiu ajudarà a progressar en els altres. Hi ha suficient aigua dolça en aquest planeta perquè totes les persones tinguin les seves necessitats cobertes. Un estudi elaborat pel Grup Banc Mundial, el Fons de les Nacions Unides per a la infància (UNICEF) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que l'ampliació dels serveis bàsics d'aigua i sanejament a les poblacions desateses costaria 28.400 milions de dòlars a l'any entre 2015 i 2030. És a dir, el cost de no corregir la tràgica problemàtica seria enorme, tant per a les persones com per a l'economia.

Una gestió eficaç i sostenible dels recursos hídrics és indispensable per a una vida digna i per a la sostenibilitat del planeta.