Avui, 5 de març, se celebra el Dia Internacional de l'Eficiència Energètica. Trobem els orígens de la celebració d'aquesta data en la primera conferència internacional sobre l'eficiència energètica a Àustria l'any 1998, on més de 350 experts i líders de 50 països van discutir sobre estratègies per combatre la crisi energètica i proporcionar solucions al repte plantejat.

El present propòsit coincideix amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per assolir fins a l'any 2030, concretament esdevé l'ODS 7.

ODS 7: ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT

L'objectiu que persegueix aquest capítol de l'Agenda 2030 és garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots i totes.

L'energia és el motor de les societats pròsperes, senyal de creixement i maduració. Des de la primera conferència internacional fins a l'actualitat, l'eficiència energètica s'ha anat consolidant juntament amb l'ús d'energies renovables, com a principal eina per a frenar el canvi climàtic i encaminar-nos cap a una societat més sostenible.

Malgrat això, avui en dia al voltant de 1.200 milions de persones viuen sense electricitat. Per aquesta raó, l'energia és un objectiu per assolir que es troba dins l'Agenda 2030. Aquesta, vol garantir l'accés universal a serveis energètics adequats, augmentar l'energia que prové de fonts renovables i duplicar l'eficiència energètica. A més, l'energia és el factor que està contribuint més al canvi climàtic, i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. En un context com l'actual, de pandèmia, és molt important que la lluita contra el canvi climàtic i la crisi sanitària de la Covid-19 comparteixin un full de ruta.

L'energia en xifres: Més de 1.200 milions de persones -una de cada cinc persones de la població mundial- viuen sense electricitat. La majoria d'aquestes persones es troben en una dotzena de països d'Àfrica i Àsia. Altres 2.800 milions de persones depenen de llenya, carbó vegetal, fems i hulla per a cuinar i escalfar-se, el que provoca més de 4 milions de morts prematures a l'any per contaminació de l'aire en locals tancats.

Investigació, infraestructures i unes tecnologies netes, seran imprescindibles per assolir aquest objectiu i per això, s'ha de promoure la inversió en recursos energètics renovables i tanmateixa, augmentar la cooperació mundial per a dur-ho a terme.