Avui, 7 d'abril, se celebra el Dia Internacional de la Salut. Aquesta data fou proclamada l'any 1948 per l'Assemblea Mundial de la Salut, elegida en commemoració a la fundació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb la necessitat de crear consciència sobre les malalties mortals mundials i crear hàbits saludables en les persones. Aquesta data se celebra des de l'any 1950 i anualment s'escull una temàtica basada en les necessitats i suggerències que realitzen els Estats membres. El lema d'aquest any 2021 és: "construir un món més just i saludable" arrel de les notòries desigualtats que s'han accentuat degut a la pandèmia.

El present propòsit coincideix amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per arribar fins a l'any 2030, concretament l'ODS 3.

ODS 3: SALUT I BENESTAR

L'objectiu que persegueix aquest ODS és garantir una vida saludable i promoure el benestar de tots i totes a totes les edats. Aquest propòsit és important per a la construcció de societats pròsperes.

La salut en xifres: almenys 400 milions de persones no tenen accés als serveis de salut bàsics, i el 40% manca de protecció social, més d'1,6 mil milions de persones viuen en ambients fràgils on les crisis prolongades, combinades amb serveis sanitaris precaris, presenten un desafiament significatiu per a la salut global. Aproximadament 15 milions de persones encara esperen tractament pel VIH. 7 milions de persones moren cada any a causa de l'exposició a fines partícules en l'aire contaminant.

Tot i els avenços que s'han dut a terme, seguim estant lluny que la cobertura sanitària esdevingui un fet mundial. Encara moren milers de persones per falta d'higiene i malalties curables, per no poder accedir a medicaments i vacunes essencials.

Per assolir aquest capítol de l'Agenda 2030, aquesta proposa assolir la cobertura sanitària universal, així com l'assegurança de medicaments i vacunes segurs. Tanmateix, promet millorar l'assistència sanitària en termes sexuals i reproductius, reduir la taxa de mortalitat materna i infantil, posar fi a les epidèmies com la SIDA, tuberculosis, malària, altres malalties tropicals desateses i combatre les malalties transmeses per l'aigua. És per això que per a disminuir un gran nombre de morts prematures es necessiten avenços en l'accés a l'aigua neta i al sanejament (ODS 6). També posa el focus en altres qüestions que atempten contra la salut com les substàncies adictes, accidents de trànsit, tabac, productes químics i la contaminació.

Garantitzar una vida saludable exigeix treballar en la prevenció i la reducció de riscos, augmentar tant el finançament com la capacitat del personal sanitari i promoure la investigació. L'accés a la salut i el benestar per a tots i totes és un dret humà fonamental i la base d'un planeta saludable i sostenible.