Avui, 31 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de les Ciutats. Amb motiu d'aquesta celebració es recorda la importància d'un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, aquell que dóna veu a les ciutats i comunitats sostenibles.

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

L'objectiu d'aquest capítol és aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs alhora que, resilients i sostenibles.

Més de la meitat de la humanitat, dit d'una altra manera, 3.500 milions de persones, viuen actualment en ciutats i aquesta xifra no fa més que créixer exponencialment. Es preveu que cap al 2050 aquesta xifra augmenti a 6.500 milions, per tant, dos terços de la humanitat. Les ciutats proporcionen una sèrie d'oportunitats, benestar i prosperitat en la vida de les persones però tanmateix, genera desigualtats socials, mediambientals i econòmiques.

Les grans urbs ocupen tan sols el 3% de la terra però, representen entre el 60 i el 80% del consum d'energia i almenys el 70% de les emissions de carboni. S'estima aproximadament que 828 milions de persones habiten en barris marginals. En el cas que tot segueixi en la mateixa línia i les ciutats experimentin aquest creixement orgànic, es potenciaran els barris marginals, les emissions de gas d'efecte hivernacle, els grans suburbis, la intensitat de trànsit, entre d'altres.

Aconseguir els ODS de l'Agenda 2030 implica transformar radicalment la forma en la qual es construeixen i administren els espais urbans, per a poder arribar a un desenvolupament sostenible. Ara més que mai s'ha de garantir l'accés a habitatges segurs i assequibles, invertir en transport públic, crear més àrees públiques verdes, millorar els assentaments marginals, assolir una gestió sostenibles i l'ús eficient dels recursos naturals.

És indispensable crear mecanismes de resiliència en els territoris rurals per evitar el col·lapse de les ciutats, transformar ecosistemes rurals en smart territories sostenibles, és contribuir a la sostenibilitat de les smart cities.