Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts per les seves sigles ODS i les seves 169 metes són de caràcter integrat i indivisible, d'abast i aplicació mundial que tenen en compte les diferents realitats, capacitats i nivells de desenvolupament de cada país i respecten les seves polítiques i prioritats nacionals.  

Els ODS d'INNOMNIUM

Focus principal d'INNOMNIUM: ODS 9, 11 i 17.

Els ODS estan formulats per: erradicar la pobresa, promoure la prosperitat i el benestar per a tothom, protegir el medi ambient i fer front al canvi climàtic a nivell mundial. Aquesta iniciativa impulsada per les Nacions Unides va ser llançada oficialment el gener de 2016, adoptada per tots els Estats membres com una crida universal de cara a l’any 2030, amb el compromís de no deixar ningú enrere. Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni, agenda de desenvolupament vigent fins a l’any 2015.                                                                                                                                                                                                                           

Per dur a la pràctica aquests 17 ODS, els organismes per al desenvolupament de l’ONU s’han unit per a crear Mainstreaming Acceleration Policy Support, un enfocament àgil i comú pel desenvolupament que defensa la transversalització, acceleració i suport a les polítiques. Aquests quatre conceptes entren en joc en diferents moments.  L'Aplicació Transversal (Mainstreaming) consisteix a fer de les propostes que consten a l’Agenda 2030 en polítiques nacionals i locals, pressupostos i plans d’acció. Així mateix, es compromet amb la societat civil, les empreses i els mitjans de comunicació, a més de generar consciència pública. Aquesta gran fita proposada pel 2030 no és possible si no intervenen eines analítiques on es puguin identificar Acceleradors (Accelerators) per fer del procés un camí més fàcil, accions per donar suport a l'empoderament de les dones i nenes, on també s’impulsaran les economies locals, permetran una vida més segura i construiran comunitats més inclusives. Per últim, l’ONU mateixa, amb aquesta estratègia de MAPS, proporcionarà Suport a les Polítiques (Policy Support) que cobreixi tots els aspectes del desenvolupament, treball, biodiversitat, governabilitat local, atenció sanitària, educació i energia neta per a fomentar la implementació dels ODS.

Els 17 reptes que es proposen són problemàtiques mundials que requereixen  solucions com a tals; mundials.

La situació actual de l’Agenda 2030 requereix més cooperació i accions de forma urgent. Cooperació des dels sistemes de governança internacionals, nacionals, regionals i locals, passant per empreses i organitzacions fins a la societat civil, per a complir aquests 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.