El passat 1 de juliol de 2020, Innomnium va tenir el plaer de signar un conveni de col·laboració amb l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) amb l'objectiu d'impulsar projectes i programes vinculats als ODS de les Nacions Unides.

L'Associació per a les Nacions Unides a Espanya és una organització no governamental creada el 1946 com una iniciativa social i apolítica amb l'objectiu fonamental de defensar i divulgar els principis de la pau i drets humans en el món per assolir una convivència pacífica entre tots els pobles.                                     

Un dels principals objectius de l'ANUE és proclamar, difondre i defensar els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, així com contribuir a promoure el manteniment de la pau i seguretat internacionals, el desenvolupament i la protecció ambiental a tot el món. És precisament aquest objectiu el que alinea Innomnium amb l'ANUE, ja que des d'Innomnium promovem l'emprenedoria per identificar, impulsar, implementar i certificar solucions innovadores als entorns econòmic, social i mediambiental, a través de projectes lligats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En el focus principal dels ODS d'Innomnium trobem l'ODS 17, i és que creiem que perquè un programa de desenvolupament sostenible sigui exitós requereix aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil. Aliances amb una visió i fites compartides, que col·loquen a la gent i al planeta en el centre i que són necessàries a nivell global, nacional, regional, comarcal i local.