Al mes setembre de l'any 2015, l'Assamblea General de l'ONU va aprovar l'Agenda 2030, el pla d'acció compost per 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i un total de 169 metes a assolir.

Des de la Fundació Cívica Innomnium promovem l'emprenedoria per identificar, impulsar, implementar i certificar solucions innovadores als entorns econòmic, social i mediambiental, a través de programes i projectes alineats amb els ODS. Innomnium posa el focus principal d'actuació en els capítols 9, 11, i 17.

L'ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

L'objectiu d'aquest ODS és construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, així com fomentar la innovació. El creixement econòmic, el desenvolupament social i l'acció contra el canvi climàtic depenen, en gran mesura, de la inversió en infraestructures, del desenvolupament industrial sostenible i el progrés tecnològic.

L'Assemblea de les Nacions Unides ha proposat l'ODS 9 com a objectiu del mes, degut a la importància que han tingut les tecnologies de la informació i la comunicació davant de la crisi del COVID-19.

La pandèmia ha fet sortir a la llum la importància d'aquests tres conceptes que anuncia l'ODS 9, ja sigui, pel teletreball, per la dotació d'infraestructures sanitàries o els accessos als serveis bàsics. Si més no, encara queda molt camí a recórrer per a què tots els països arribin a beneficiar-se al màxim de l'ús de les tecnologies, per això farà falta augmentar la inversió en investigació científica i innovació.

Les àrees rurals tenen un immens potencial d'industrialització en el sector agroindustrial, amb bones perspectives de generació d'ocupació sostinguda i major productivitat. Cada treball en la indústria genera 2,2 llocs de treball en altres sectors. La incorporació del 4.0 vinculat als ODS a la indústria rural és clau per assolir la resiliència i sostenibilitat dels territoris.