Tal hi com es va explicar a l'anterior post, el focus principal d'actuació d'Innomnium es troba en el ODS 9, 11 i 17.

L'ODS 17: ALIANCES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS.

L'objectiu 17 té un paper molt important, ja que, com bé indica el nom, vetlla per la revitalització de l'aliança mundial pel desenvolupament sostenible.

Aquest capítol dels ODS representa l'últim de tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats a l'Agenda 2030. I és que els objectius proposats anteriorment al 17 no es poden assolir sense el compromís d'aliances mundials i cooperació. L'Agenda 2030 és un pla d'acció universal i insta a tots als països del món, tant els desenvolupats com els que estàn en procés de desenvolupament, a adoptar mesures per garantir que ningú es queda enrere, per això, es necessita cooperació dels diferents òrgans -governs, societat cívil, científics, sector privat i món acadèmic-.

Avui en dia, el món es troba més interconnectat que mai i s'ha d'aprofitar aquest aspecte per intercanviar idees i propiciar la innovació mitjançant la cooperació de tots els agents implicats.

Altrament, els grans reptes de desenvolupament han de solucionar-se amb la complicitat entre els agents de coneixement i els de capital per assegurar una base de finançament sòlida de projectes. És fonamental la participació de les generacions joves autòctones com a base d'un moviment social que ha de garantir mecanismes de governabilitat, transparència i una òptima gestió dels recursos.