Ja han passat cinc anys des que l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar l'Agenda 2030, on consten els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que pretén arribar a un món més desenvolupat i inclusiu, a través de 169 metes específiques. Des del 2015 s'ha avançat molt de camí però tanmateix, encara queda molt per recórrer.

Per al compliment de l'Agenda 2030 de caràcter global es requereix la cooperació dels diferents sistemes de governança internacionals, nacionals, regionals i locals, així com la d'empreses i persones, com a ciutadans i com a membres d'una col·lectivitat global. La cooperació de la qual es parla s'inclou en el capítol 17 dels ODS donat que s'aconseguiran si les associacions mundials esdevenen sòlides.

Les empreses juguen un paper molt important, ja que són un dels actors amb major contribució en el compliment dels ODS, sense la seva col·laboració no seria possible.

La cooperació de l'activitat empresarial s'ha de veure com una oportunitat de canvi i d'evolució cap a un món millor. Adoptar i tenir en compte els ODS per part d'una empresa li genera un valor afegit, ja que s'aposta per una millora de l'activitat empresarial, millorant els processos, els serveis, les polítiques, els productes, la competitivitat, reduint riscos, etc.

A través d'informes com el SDG Compass: The guide for business action on the SDGs, es recomana a les empreses seguir un procés d'actuació en cinc etapes: 1. Entendre els ODS, 2. Analitzar les seves possibilitats i definir prioritats, 3. Fixar un programa d'acció, establir indicadors i anunciar públicament el compromís adquirit amb els ODS, 4. Integrar el programa a l'empresa i 5. Informar i comunicar els èxits. En l'àmbit nacional, un 86% de les empreses coneixen i estan compromeses amb els 17 ODS definits a l'Agenda 2030. Són nombroses les empreses que ja han començat el camí cap a un món més desenvolupat i inclusiu, tal com: Acciona (ODS 6,7,9,11,13), Iberdrola (ODS 7,13), Inditex (ODS 8), Repsol (ODS 17), Caixabank (ODS 1,8,12,17) o Endesa (ODS 4,7,8,13,9,11). Cadascuna d'elles fixa el seu enfocament principal als ODS que més encaixen amb la seva estratègia de negoci i als que més poden influir.

El Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact) és una iniciativa internacional que d'entre altres aspectes, té com a objectiu canalitzar accions de suport de les metes més àmplies de les Nacions Unides, incloent-hi els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El Global Compact a part d'exercir un rol d'impuls i guia per a les empreses en la implementació de l'Agenda 2030, elabora informes anuals per avaluar el progrés de les empreses que hi formen part en la implementació dels ODS. Aquest informe ha recollit que els ODS prioritaris per a les empreses són el ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic), el ODS 5 (Igualtat de gènere) i el ODS 3 (Salut i benestar).