En el post anterior es mencionava des d'una visió generalitzada el valor afegit que aporten els ODS a les empreses. En el present post s'aprofundirà en com Innomnium entén la viabilitat dels projectes vinculats als ODS.

L'esperit emprenedor, la innovació i la sostenibilitat, són els pilars fonamentals de les iniciatives que projecta la Fundació, sent el focus principal el capítol 17 dels ODS. Efectivament, establir aliances i relacions "win-win" (totes les parts integrants surten beneficiades) entre els agents de coneixement per desenvolupar projectes col·laboratius, és l'element catalitzador a partir del que seran possibles els altres 16 objectius.

La Unió Europea ens indica el camí a seguir respecte a la tipologia de projectes d'interès general. Els nous fons FEDER i Fons de Cohesió, del període 2021-2027, destinaran entre un 65 i un 85% dels recursos als objectius Smarter Europe i Greener Europe. Per tant la base conceptual d'aquest tipus de projectes ha de combinar equilibri ecològic amb tecnologies digitals. Això és vàlid independentment de la magnitud dels projectes.

Una característica comuna dels projectes haurà de ser la generació d'economies d'escala amb origen local i visió global. Per tant, la integració en els projectes dels agents de la quàdruple hèlix -àmbits acadèmic, públic, privat i cívic- és indispensable per assolir la sostenibilitat dels ecosistemes.

El Govern de la Generalitat va aprovar l'any 2017 l'INDC (Intended Nationally Determined Contributions) a través del qual es compromet voluntàriament davant Nacions Unides a assolir una reducció d'un 40% de les emissions de GEH (gasos amb efecte hivernacle) el 2030 respecte a les de 2005.

L'Agenda 2030 marca el camí del "què", del "com" i del "per a què" dels nous projectes, en què l'establiment de relacions en col·laboració i interessos col·lectius esdevé fonamental per passar "de la lletra a la música".

Com a conclusió, els projectes han de satisfer les següents 4 condicions prèvies per a ser viables en el futur: aliances de partenariat win-win, missió local amb visió global, equilibri ecològic i tecnologies digitals i integració dels agents de la "quíntuple hèlix".