Més de la meitat de la humanitat, 4.000 milions de persones, viu avui en dia a les ciutats i es preveu que aquesta xifra augmentarà a 5.000 milions per a l'any 2030. Les ciutats del món ocupen només el 3% de la terra, però representen entre el 60% i el 80% del consum d'energia i el 75% de les emissions de carboni. És indispensable crear mecanismes de resiliències en els territoris rurals per evitar el col·lapse a les grans urbs. Transformar ecosistemes rurals en smart territories sostenibles és contribuir a la sostenibilitat de les smart cities.

Les àrees rurals tenen un immens potencial d'industrialització en el sector agroindustrial, amb bones perspectives de generació d'ocupació sostinguda i major productivitat. Cada treball en la indústria genera 2,2 llocs de treball en altres sectors. La incorporació del 4.0 vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible a la indústria rural és clau per assolir la resiliència i sostenibilitat dels territoris.

La Innomnium Community Foundation neix a principis de l’any passat, sent concebuda com a una “startup d’impacte positiu sense ànim de lucre”. L’esperit emprenedor, la innovació i la sostenibilitat són els pilars fonamentals de les iniciatives que projecta. Innomnium, com a “grassroot apolític”, vol aportar valor als territoris rurals i les seves empreses amb l’objectiu de fomentar la “justícia espacial” com a valor imprescindible per a la sostenibilitat dels territoris.

En aquest sentit Innomnium ha creat CRIT®, un model d’innovació territorial, instrument catalitzador a través del qual els agents públics, privats i socials d’una àrea rural (quíntuple hèlix) la transformen en un ecosistema mitjançant els mèrits que aporta el talent, el coneixement, les competències i l’experiència activa. Des de la identificació de talent multigeneracional a les àrees rurals, Innomnium esdevé una veritable “fàbrica d’emprenedoria” en la que projectes vinculats als ODS troben els recursos necessaris per convertir-se en valor de mercat.

Innomnium vol doncs contribuir a la creació de mecanismes de resiliència en els territoris rurals per apaivagar els efectes del seu despoblament i evitar el col·lapse a les grans urbs.

El posicionament principal d’Innomnium com a generador d’Aliances queda recollit en el capítol 17 de l'Agenda 2030. Aliances que permeten l’establiment d’acords win-win per a l’execució de projectes i programes ODS concrets, a l’espera de convenis de col·laboració públicoprivats amb les entitats més importants dels territoris locals, amb l’objectiu de resoldre els seus reptes mitjançant la integració de les comunitats educativa-científica, tecnològica-empresarial i, cívica-ciutadana.

ODS 17 que juntament amb el 9 i l'11 configuren el focus principal d'Innomnium.

La proposta de valor està focalitzada en 5 punts clau:

1.   Els joves són present i futur dels territoris. Cal apoderar de valors el seu talent i coneixement per una transició digital ètica.

2.   Els projectes territorials vinculats als ODS generen resiliència en els entorns rurals i creixement sostingut del seu PIB. 

3.   Les Smart Cities seran sostenibles si ho són els Smart Territories que les envolten.

4.   Les empreses esdevindran actors clau si integren el triple balanç econòmic, social i mediambiental en les seves estratègies corporatives.

5.   Les polítiques públiques són indispensables pel creixement sostenible d’una comunitat mitjançant col·laboracions públic/privades d’alt valor afegit.

Els àmbits d’actuació són:

Educatiu:

·     Comunitat d’Instituts d’Educació Secundària formada pels alumnes de batxillerat i els respectius tutors dels Treballs de Recerca + Serveis Territorials       d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya + Centres de Recursos Pedagògics de lesrespectives comarques.

·     Comunitat científica formada pels centres de recerca i universitats del territori.

·     El programa concret és el “ODS Youth Challenge".

Emprenedoria:

·     Centres d’emprenedoria com ara espais de coworking, fab-labs, líving-labs, co-livings, OTRIS, centres de transferència de tecnologia, vivers d’empreses       municipals, etc.

·     Startups i spin-offs detectades en el territori.

·     El programa concret és el “CRITTalent”.  

 Empresarial:

·     Empreses del territori, prioritàriament de mida mitjana i familiar. Cambres de comerç.

·     El programa concret és el “ODS Innovation for Carbonless Tax”.

 

El mapa adjunt marca les regions en què l’estratègia territorial d’Innomnium vol implementar el model CRIT® en els dos anys vinents en un procés iniciat l’any 2019.

Regions on des d'Innomnium volem implementar el model CRIT®.