És innegable que el món, avui en dia, està evolucionant a una velocitat exagerada. Estem immersos de ple en la denominada era de la transformació digital, i als grans canvis que ja comporta de per si, s’hi afegeixen els efectes col·laterals produïts per la pandèmia de la Covid-19. Això comporta transformacions en l'economia, en la societat i en el medi ambient. Als factors anteriorment nomenats cal afegir-hi dos de gran rellevància: la concentració econòmica demogràfica de les ciutats i la implantació definitiva de la societat del coneixement. Nacions Unides, amb l'objectiu d'alertar sobre la necessitat de les ciutats a mantenir un creixement que asseguri l'equilibri social, espacial i mediambiental, calcula que el 70% de la població mundial habitarà en els nuclis urbans l'any 2050. Pel que el desenvolupament sostenible dependrà cada cop més de la gestió apropiada del creixement urbà, especialment en els països d'ingressos mitjans-baixos, que són els que lideren la tendència.

Nacions Unides defineix Smart Territories com a "territoris innovadors que utilitzen les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i altres maneres de millorar la qualitat de vida, les operacions, l'eficiència i la competitivitat dels serveis urbans, assegurant que satisfà les necessitats de les generacions presents i futures, així com els respectius aspectes culturals”.


GETT® (Geoethic Think-do Tank) impulsat per la Fundació Cívica Innomnium, ha creat CRIT® (Comunitats Resilients, Innovació Territorial), un model d'innovació territorial, en què des d'un repte territorial creem solucions consensuades i participades per les comunitats locals de coneixement, per identificar, implementar i certificar cada una de les fases d'actuació mitjançant eines digitals. Considerant que les ciutats del futur seran sostenibles si ho són les regions rurals del seu entorn, CRIT apodera a la ciutadania local per transformar l'ecosistema rural (quíntuple hèlix) en bio territori circular, emprenedor i resilient.

Fases del model CRIT®.

El model CRIT® vol dotar al territori de les eines i capacitats per afrontar els seus propis reptes a través d'un canvi en la cultura de la innovació (tant tècnica com social), assegurant d'aquesta manera la sostenibilitat futura de les actuacions i la seva pròpia retroalimentació.