El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de l'ONU va adoptar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Segurament heu sentit a parlar, però què és exactament l'Agenda 2030?

És un pla d'acció que va néixer del compromís de tots els Estats membres de les Nacions Unides, els quals, mitjançant una sèrie de transformacions necessàries busquen afavorir a les persones, el planeta i la prosperitat. Així mateix té la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia. A grans trets l'Agenda 2030 pretén arribar a un món més desenvolupat i inclusiu.

Per entendre l'origen, així com el transcurs de l'Agenda 2030 ens remuntem a l'any 2000, en què els estats membres de les Nacions Unides, en aquell moment un total de 189 membres, es van comprometre a aconseguir una sèrie d'objectius; els anomenats Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) la data límit era l'any 2015. El focus de les actuacions dels ODM anava destinat als països menys desenvolupats.

En el mateix any 2015 va culminar el període d'implementació dels ODM, i els 193 Estats membres actuals es van comprometre a adoptar l'Agenda 2030. Aquesta última és un programa internacional i sense precedents fomentat per l'ONU que forma part del programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, i que està composta per 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i un total de 169 metes a assolir.

A diferència de la primera proposta (ODM), els Objectius de Desenvolupament Sostenible són per a tothom, d'una manera o altra cada país pot aportar la seva estratègia d'implementació dels ODS.

La Fundació Cívica Innomnium vol posicionar-se com una organització que transforma els Objectius de desenvolupament Sostenible a projectes i programes concrets dirigits a àrees rurals (smart territories) i empreses (smart companies). Entenem la divulgació com un mitjà entre la teoria i l'acció. Per això la nostra missió és la implementació dels ODS a través de la participació directa dels agents clau de la innovació, l'emprenedoria i la sostenibilitat.