Logotip INNOMNIUM®

Una nova xarxa de transport innovadora

Territori
IES Priorat
Especialitat
Tecnològic
Realitzat per
  • Lyubomyr Grygoriv
  • Jordi Alentorn Álamo
  • Siurana Garcia Amorós
Supervisat per
  • Jorge Martín
En breus mostrarem contingut.

Objectiu

Disminuir i revertir el despoblament en el Priorat augmentant el transport públic en la comarca.

Descripció del projecte

Aquest treball tracta sobre la creació d’una nova xarxa de transport públic en el Priorat, exactament una xarxa ferroviària. A diferència d’una convencional, la plantejada en el treball, consta de vagonetes similars a un cotxe i que cada una d’elles és autònoma. Això significa que cada vagoneta obtindrà la seva pròpia energia elèctrica a partir de plaques fotovoltaiques o gràcies a un carregador. Les vies seran idèntiques a les d’un tren, però una part d’aquestes estarà feta d’un material reciclat i estan situades al costat de les carreteres de la comarca. Aquesta decisió la vam pendre a causa que a la comarca hi ha molt desnivell i amb aquest mètode ja tindríem la majoria de la feina feta, sense necessitat de fer ponts, túnels, etc. També, així no malmetríem tant la imatge de la comarca. Mitjançant un procés de mecanització i programació molt complex, volem aconseguir la sincronització de tota la xarxa ferroviària i les vagonetes amb l’app. També, hem creat una aplicació, una planols, una web i xarxes socials. L’aplicació consisteix majoritàriament en la demanda de les vagonetes en la qual l’usuari pot demanar el transport a l’hora i dia que vulgui, sempre que respecti l’horari. Els plànols són per donar una idea de com seran les vagonetes. La web i les xarxes socials serveixen per informar els clients i a la gent interessada.
Cat