Logotip INNOMNIUM®

La conservació de la nacra (Pinna nobilis) a les Terres de l’Ebre

Territori
IES Blanca d'Anjou
Especialitat
Científic
Realitzat per
  • Sara Zúñiga Vasquez
Supervisat per
  • Jorge Albuixec
En breus mostrarem contingut.

Objectiu

Donar propostes de conservació de l’espècie Pinna nobilis per tal de prevenir la seva desaparició en les terres del Delta de l’Ebre, un dels últims indrets de la mediterrània on es troben poblacions estables.

Descripció del projecte

El mol·lusc bivalve Pinna Nobilis (nacra) és una espècie endèmica del mar mediterrani que es troba en perill d'extinció i requereix una actuació ràpida per tal de salvar les últimes poblacions.

En aquest TDR estudiem els factors i mecanismes de conservació que es duen a terme per evitar la seva extinció. A partir de la recerca d'informació sobre les causes de la forta mortalitat, que actualment ja han acabat amb gran part de les poblacions del mediterrani, es donarà èmfasis als factors responsables: les malalties parasitàries a les que s'enfronta com a causa principal de la seva desaparició, quins efectes té el canvi climàtic en la seva conservació i la conjugació dels dos factors anteriors. Donant així una explicació amb visió global de la problemàtica de la nacra, per a posteriorment proposar mesures de protecció per a reduir la mortalitat, basant-nos en les dades i les investigacions que desenvolupen els científics especialistes des de l’IRTA.

Cat