Logotip INNOMNIUM®

Hope for Delta (Social)

Territori
IES Roquetes
Especialitat
Social
Realitzat per
  • Chiara Frisoni
  • Maria Curto
Supervisat per
  • Carme Masip
En breus mostrarem contingut.

Objectiu

Estudiar els costos beneficis d’aïllar el mar Mediterràni per evitar que l’aigua del desgel cobreixi el Delta de l’Ebre i altres llocs de la costa.

Descripció del projecte

La pujada del nivell del mar ve provocada per l'escalfament global, ja que aquest fet comporta la desfeta del gel dels pols i que posteriorment suposa un augment del nivell del mar. En previsió d'aquí a trenta anys es preveu que el delta de l'Ebre serà una de les zones més afectades per la pujada del nivell del mar.

Suposant que l’escalfament climàtic és inevitable nosaltres proposem la solució de la construcció de dics de contenció en llocs estratègics per tal què l’aigua del desgel no entri al Mediterrani.

La nostra tasca en aquest treball és estudiar-ne la viabilitat des de diferents perspectives. En primer lloc analitzem la viabilitat econòmica tenint en compte el cost, aproximat, de construcció de la infraestructura i el cost d’oportunitat que suposa per al delta de l’Ebre no evitar l’augment del nivell del mar. Tanmateix, volem saber com veuen aquesta solució les empreses de cultius marins tipus piscifactories, vivers,... que es troben en el mar del delta.

D’altra banda, hem entrevistat a responsables de Ports de la Generalitat i representants polítics del territori per saber com afectaria a nivell de pressupostari restaurar el litoral, tenim el record recent del temporal Glòria que permet extrapolar dades.

Ens interessa saber què opinen moviments socials com la PDE, per aprofundir en la viabilitat social del projecte, així com afrontar la possibilitat dels refugiats climàtics.

Finalitzariem amb la viabilitat científica o es tracten aspectes com la sostenibilitat ambiental –p.e. la repercussió que tindria per a ales espècies marines migratòries-. Sabem que a primera vista sembla una bogeria, ja que estem trencant la dinàmica del Mediterrani i que aquesta solució portaria molts problemes ambientals i un fort rebuig social. Tot i això, creiem que és un projecte molt ambiciós que permet crear sinèrgies amb la resta de països de la conca del Mediterrani, i aquest aspecte el veiem com un punt fort. Tot i arribar a la conclusió que la proposta no fos viable, som conscients que hem d’afrontar la salvació del delta, i l’augment del nivell del mar és una de les nombroses amenaces que pateix el nostre territori. En conclusió, veien la necessitat de fer propostes per salvar el Delta, tot i que la nostra no fos aconsellable proposem organitzar un esdeveniment que serveixi d’espai de debat per salvar el delta. Ens proposem servir de plataforma per conscienciar i esperonar a responsables econòmics i polítics per dinamitzar aquelles iniciatives que obtinguin consens.

Cat