Logotip INNOMNIUM®

Espècies invasores del delta de L’Ebre

Territori
IES Cristòfol Despuig
Especialitat
Científic
Realitzat per
  • Dídac Martorell Juan
Supervisat per
  • Elena Panisello
En breus mostrarem contingut.

Objectiu

L’objectiu del treball és arribar a conéixer una mica més totes aquestes espècies invasores amb les quals ens toca conviure i demostrar la meva hipòtesi de que si l’ésser humà les pugués caçar, pescar o recolectar, mes pronte o més tard, acabaria disminuint el seu nombre d’individus com ha passat o està passant amb qualsevol espècie que s’ha recolectat, pescat o caçat.

Descripció del projecte

En aquest TDR s’estudien les espècies invasores del Delta de l’Ebre per arribar a conèixer aquelles que són les que causen més danys tan en l’ecosistema com en l’economia i saber més sobre elles.  Són moltes les espècies invasores que habiten avui dia al Delta per això és important fer-ne una classificació de les més importants, aquelles que com he dit abans són les que més afecten als ecosistemes i també a l’economia. De manera que si aconseguim combatre amb èxit tan sols una espècie d’aquestes, encara que sol sigui una, seria un gran pas.  La meva hipòtesi és que tota espècie que ha estat caçada, pescada o recol·lectada per l’home, més prompte o més tard, ha disminuït el seu nombre d’individus considerablement, aleshores també ho faria el nombre d’individus de qualsevol espècie invasora si les permetessin caçar, pescar o recol·lectar.  De manera que l’esser humà fent el que seria una cosa negativa en aquests casos tindria una repercussió positiva.

Cat