Logotip INNOMNIUM®

El tractament de purins, el seu aprofitament energètic en una granja porcina

Territori
IES Josep Vallverdú
Especialitat
Científic
Realitzat per
  • Aitana Arrufat Carrasquer
  • Marta Gaya Ruiz
Supervisat per
  • Gemma Farré
En breus mostrarem contingut.

Objectiu

Realitzar un projecte dedicat a la millora de la gestió dels purins en una granja porcina domèstica o d’engreix.

Descripció del projecte

El treball vol establir la millora de la gestió dels purins en una granja porcina domèstica o d’engreix, ja que el principal problema de les Garrigues és el seu trcactament incontrolat. Per desenvolupar-lo s’ha establert diferents punts que divideixen el projecte en diferents parts i objectius: primer s'ha plantejat la situació actual del sector porcí i la seva problemàtica associada a la difícil gestió dels nitrats dels purins. Seguidament s'ha proposat un mètode de tractament d'aquest purins i s'explica en què consisteix, començant pel procés de separació dels sòlids i líquids i continuant pel compostatge. També es tracta el disseny i els costos de les propostes anteriors, per saber quina és la instal·lació que s'adequi més a l'economia ramadera. Finalment es treuen les conclusions objectives i personals a partir de tot allò que s'hagi après durant la realització del projecte.

Cat