Logotip INNOMNIUM®

Creació d'una empresa de gestió ecosostenible

Territori
IES Priorat
Especialitat
Científic
Realitzat per
  • Dani Vicente Castellví
  • Dídac Puig Masip
  • Pau Reig Vaqué
Supervisat per
  • César Alapont Crespo
En breus mostrarem contingut.

Objectiu

Generar electricitat "neta" a partir de la massa forestal obtinguda en el procés de neteja dels boscos locals.

Descripció del projecte

El nostre treball consisteix a trobar una solució per tal de revertir el despoblament que, desafortunadament, afecta la comarca del Priorat. El projecte busca crear nous llocs de treball pels habitants de la comarca i sobretot per professionals de fora perquè incrementi la població, envellida i que ha disminuït molt en les últimes dècades. Per assolir aquest objectiu hem creat una empresa de generació d'electricitat mitjançant els pèl·lets que fabriquem de les masses forestals recol·lectades en el procés de neteja dels boscos locals. D'aquesta manera, a part de generar llocs de treball i, per tant, augmentar la riquesa a la comarca, aconseguim fer una correcta gestió forestal, cosa que a causa de l'abandonament dels boscos no s'ha fet des de fa anys. Respecte a la part pràctica hem fet una maqueta digital que plasma el funcionament de la nostra empresa i hem fabricat un generador termoelèctric on es veu la generació d'electricitat mitjançant la combustió de biomassa. En conclusió, la finalitat de la nostra feina és millorar el nostre entorn i a la vegada augmentar el nivell de vida del Priorat.
Cat